Mirror Project

Mirror

Negativt kroppsbilde kan påvirke en persons selvoppfatning, som igjen kan ha store konsekvenser for hvordan man fungerer og presterer på skole eller på en arbeidsplass. Det har også betydning for hvordan man til daglig samhandler med venner og kollegaer.

Møllehagen skolesenter er koordinator for det internasjonale prosjektet «Mirror, Mirror – VET Student’s appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market». Dette er et EU-prosjekt med flere land involvert, deriblant Norge, Danmark, Portugal, England og Østerrike. Mirror-prosjektet har fokus på konsekvenser av negativt kroppsbilde og har mål om å utvikle et pedagogisk kursprogram opplæringspakke med didaktiske retningslinjene for å fremme større bevissthet rundt denne problematikken overfor pedagoger og andre som arbeider innenfor utdanningsinstitusjonene.

Les mer om prosjektet:

http://www.mirrorproject.eu/no/prosjekt

http://www.mirrorproject.eu/

http://www.nrk.no/rogaland/skal-hjelpa-elevar-med-darleg-sjolvbilete-1.12304455

Mirror promotion video(Ekstern lenke): https://youtu.be/avOnGCwnGks

Avsluttende internasjonal konferanse:  http://www.mirrorproject.eu/nyheter?id1=1628 

eulogo

Dette prosjektet (prosjekt nr° 2013-1-NO1-LEO05-06154) har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens syn, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.