Møllehagen seminaret 13.11.2018

Møllehagen seminaret 13.11.2018

Møllehagen skolesenter ønsker å invitere dere til Møllehagen seminaret, 13.november 2018. Bakgrunnen for seminaret er et 2-årig prosjekt som vi har hatt i samarbeid med Tizard center, University of Kent. Vi ønsker å dele denne kompetansen med våre samarbeidspartnere, og har derfor invitert Julie Beadle-Brown som foreleser med temaet «Kompetente og samkjørte pedagoger gir et godt læringsmiljø for alle elever».  

Invitasjon til Møllehagen seminaret 13.11.2018
Del denne artikkelen på: