Omorganisering av Voksenopplæring og fagskole

Møllehagen skolesenter logo

Fagskole- og voksenopplæringstilbudet ved Møllehagen skolesenter omorganiseres fra og med 1. august 2018. Tilbudene som tidligere er gitt i regi av Rogaland kurs- og kompetansesenter (RKK) skal fra 1. august 2018 gis i regi av Rogaland fylkeskommune.
RKK- fagskolene blir overført til Fagskolen Rogaland og voksenopplæringstilbudene vil være organisatorisk underlagt SOTS som er voksenopplæringssenteret i region Rogaland Midt.
Undervisning på både fagskole og voksenopplæringstilbudet som tidligere er gitt i regi av RKK vil fortsatt gis i Møllehagen skolesenters lokaler. 

Har du spørsmål i forhold til dette eller tilbudene generelt, kan du ta kontakt med Wenche på telefon 51921930 eller til Jone på telefon 51921904

Del denne artikkelen på: