Møllehagen skolesenter satser på spennende faglig utviklingsprosjekt

Utviklingsprosjekt

Møllehagen skolesenter ønsker med utviklingsprosjektet «Tizard» igangsatt høst 2016 å arbeide videre med å skape en sterk profesjonell kultur, hvor våre elever får de beste rammer for å lære og å utvikle seg. Prosjektet er 2-årig, og kunnskapsgrunnlaget for prosjektet bygger på «school-improvement» tradisjonen og fokuserer bl a på skolekulturen. Arbeidet inngår i skolens totale kvalitetsutviklings arbeid hvor vi har fokus på en sterk profesjonell kultur, felles verdier og normer, og et felles begrepsapparat. Skolen er opptatt av betydningen av et samlet personale med en felles kunnskapsbase som ramme for sin praksis.

Det faglige fokuset i prosjektet bygger på personsentrert aktiv støtte til eleven. Dette utgjør et teoretisk rammeverk for pedagogiske valg. Valg som er verdistyrt og med en humanistisk tilnærming. Som en av våre forelesere sa: «Enabling and empowering people….», skape mestring og autonomi. Møllehagen skolesenter har derfor inngått et samarbeid med Universitetet i Kent, Tizard Centre, som skal gå over 2 år fra høsten 2016 til våren 2018.

Fremover vil vi i enda større grad satse på å gi støtte til elevene slik at de opplever økt livskvalitet, livsutfoldelse og positive resultater. Hva mener vi med positive resultater? Det betyr at eleven får være en aktiv deltaker, får oppleve å være inkludert, får være engasjert i og være aktiv i meningsfylte aktiviteter og relasjoner. Vi ønsker at elevene våre skal lykkes.

Samtidig vektlegger dette prosjektet strukturer og rutiner som kommuniserer klart til elevene hva som er ønsket atferd. Vi har konkretisert hva som er ønsket atferd, og vi sier: «catch them doing something good»! Ta eleven i å gjøre noe bra!

Deler av det forskningsmessige grunnlaget bygger på arbeidet ved Tizard Centre ved Universitetet i Kent. Tizard Centre har arbeidet siden 1980 tallet med forskning og opplæring av personal grupper.

De 3 komponentene i opplæringen er:

  • Personsentrert Aktiv Støtte
  • SPELL rammeverket
  • Positiv Atferdsstøtte
Del denne artikkelen på: