Kontakt oss

Tlf. skolesenteret: 51 92 19 00

Tlf. voksenopplæring og fagskole: 51 92 19 30

E-Post: Mollehagen-vgs@skole.rogfk.no

Åpningstider: 08:00-15:00

Besøksadresse: Torgveien 29, 4016 Stavanger

M?©llehagen-web-29