Ledelsen

Bilde - hjemmeside

Linda Gilje
Rektor
Tlf: 907 74 636 / 51 92 19 03
Linda.Gilje@skole.rogfk.no

jone

Jone Johnsen
Stabsleder og avdelingsleder for Studiesenteret
Tlf: 994 35 110
Jone.Johnsen@skole.rogfk.no

birgitte

Birgitte Høiby
SMI - avdelingsleder
Tlf: 404 91 190 / 51 92 19 22
Birgitte.Hoiby@skole.rogfk.no

petter

Petter Guldbrandsen
SMI - avdelingsleder
Tlf: 976 39 674
Petter.Guldbrandsen@skole.rogfk.no

arnepettergjørøy

Arne-Petter Gjørøy
Avdelingsleder VGO og Ungdomsavdelingen
Tlf: 51 92 19 09
Arne-Petter.gjoeroey@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: