Barneavdelingen

Barneavdelingen på SMI-skolen har 5 lærerstillinger og gir undervisning til elever i grunnskolen.

Denne avdelingen av SMI-skolen ligger i Torgveien 29, Hillevåg. Her ligger også skolens administrasjon. Avdelingen er i 2. etasje og er forbeholdt elever innlagt ved Utredningsposten K1, SUS.

Elevene på barneavdelingen er i alderen fra 6 år til 12 år og kommer fra barneskoler i Sør-Rogaland. Møllehagen skolesenter foretar en spesialpedagogisk utredning knyttet til skolefungering og tilbyr undervisning 22 timer i uken. Det meste av undervisningen på SMI-skoen foregår i et klasserom med flere lærere og alt fra 2 til 7 elever. Det hender også at elever får en lærer for seg selv i noen av timene. Vi gjør vårt beste for å tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

M?©llehagen-web-19

Spesialpedagogene har den primære kontakt med elevens hjemmeskole, og samarbeider med elevenes hjemmeskoler om undervisningsopplegg. Elevene bruker lærebøker og arbeidsplaner fra egen skole.

Selv om de fleste får utredning og undervisning på Møllehagen skolesenter under oppholdet på Utredningsposten K1, er det viktig at det opprettholdes kontakt mandag, hvor lærer fra hjemmeskolen reiser ut for å observere og veilede.

Det må foreligge skriftlig samtykke fra foresatte, for å utveksle informasjon mellom Møllehagen skolesenter og Utredningsposten, samt andre samarbeidspartnere.

De ansatte på barneavdelingen er godt kvalifiserte lærere, de fleste med videreutdanning i spesialpedagogikk.  Skolen har kompetanse innenfor alle fag på grunnskolen.