Grunnskoleavdelingene

matte

Grunnskoleavdelingene (G1 og G2) er Møllehagen sitt undervisningstilbud for elever fra sosiale institusjoner, som barnevernsinstitusjoner under BUF-etat og private barnevernsinstitusjoner lokalisert i ulike kommuner i Sør-Rogaland.

Det er et fylkeskommunalt ansvar at barn og unge plassert på barnevernsinstitusjoner får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter Opplæringslova § 13-2. I Sør-Rogaland utføres dette arbeidet av Møllehagen skolesenter. 

Møllehagen har to avdelinger for elever fra sosiale institusjoner: grunnskoleavdelingene G1 og G2. I de grunnskoleavdelingene jobber det både lærere, spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Skoleplasser kan kjøpes av fylkets kommuner etter fastsatte satser og i henhold til PPTs sakkyndige uttalelser om tilretteleggingsbehov.