Somatikk - SUS

Tilbudet gjelder for elever i grunnskolen og videregående. Vi samarbeider tett med hjemmeskolen til elevene, følger deres fag- og ukeplaner, samtidig som vi tilpasser undervisningen ut fra den medisinske tilstanden. Undervisningen foregår på skolerommet som er i tilknytning til Barne- og Ungdomsavdelingen, eller på pasientens sitt rom.

kuleramme

Vi har også et spesialpedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Dette gjelder for barn som har kjente utviklingsvansker, eller forsinket utvikling / spesielle behov. Tilbudet består av kartlegging og rådgivning i forhold til videre tilrettelegging.