Voksenopplæring

Studiesenteret tilbyr både voksenopplæringskurs og fagskole innen helse- og oppvekstfagene. Vi har voksenopplæringstilbud på dag- og kveldstid.

For mer informasjon om voksenopplæringstilbudet, besøk  SOTS sine nettsider

For spørsmål om voksenopplæring og fagskole, ta kontakt med Wenche Johannessen på tlf. 51921930 eller e-post wenche.johannessen@skole.rogfk.no eller med Jone på tlf. 51921904 eller e-post jone.johnsen@skole.rogfk.no  

elever