Aktuelle opplæringstilbud

Vg1 og Vg2 yrkesfag

Fellesfag Vg1 Vg2
  Uketimer Uketimer
Norsk 2 timer 2 timer
Engelsk 3 timer 2 timer
Matematikk 3 timer  
Naturfag 2 timer  
Kroppsøving 2 timer 2 timer
Samfunnsfag   3 timer

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (30 uketimer)

Fag Uketimer Merknad
Fellesfag
Fremmedspråk 4 timer Tysk, spansk og fransk tilbys
Norsk Vg 1 4 timer  
Engelsk 5 timer  
Matematikk Vg1 5 timer 1P og 1T tilbys
Naturfag 5 timer  
Kroppsøving 2 timer  
Samfunnsfag 3 timer  
Geografi 2 timer  

Vg2 studieforberedende utdanningsprogram (30 uketimer)

Fag Uketimer Merknad
Fellesfag
Fremmedspråk 4 timer  
Norsk Vg 2 4 timer  
Matematikk Vg2 3 timer Bare 2P tilbys
Historie 1 2 timer  
Kroppsøving 2 timer  
Programfag
Sosiologi og sosialantropologi 5 timer  
Psykologi 1 5 timer  
Internasjonal engelsk 5 timer  
Design og arkitektur 5 timer  
Samfunnsøkonomi 1 5 timer  

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram (30 uketimer)

Fag Uketimer Merknad
Fellesfag
Religion og etikk 3 timer  
Norsk 6 timer  
Historie 2 4 timer  
Kroppsøving 2 timer  
Programfag
Politikk og menneskerettigheter 5 timer  
Psykologi 2 5 timer  
Samfunnsfaglig engelsk 5 timer  

Påbygg til generell studiekompetanse (30 uketimer)

Fag Uketimer Merknad
Norsk 10 timer Må tas over 2 år
Historie 3 5 timer  
Matematikk påbygg 5 timer  
Naturfag påbygg 3 timer  
Kroppsøving 2 timer  
Et programfag 5 timer  

23/5-regelen (6 fag)

Fag Uketimer Merknad
Norsk 14 timer Må tas over 2 år
Historie 3 5 timer  
Engelsk 5 timer  
Naturfag 5 timer  
Matematikk 8 timer Må tas over 2 år
Samfunnsfag 3 timer