Søknad og inntak

Fristen for å søke i hovedinntaket er 1. april.

Skolesenteret i samarbeid med inntakskontoret tar imidlertid opp søkere gjennom hele skoleåret dersom det er ledige plasser.

Søknadsskjemaet er i PDF-format. Du må ha Adobe Acrobat Reader for å kunne fylle dette ut. Søknadsskjema for skoleåret 2018/2019 kan lastes ned her.

Søknaden sendes inntakskontoret, jf postadresse nederst på søknadsskjemaet.

Ved spørsmål om søknadsprosedyren ta kontakt med:

Avdelingsleder Arne-Petter Gjørøy, tlf 51 92 19 09, e-post: arne-petter.gjoeroey@skole.rogfk.no

Rådgiver Janne Bastlid, tlf 51 92 19 13, e-post: janne.samuelsen.bastlid@skole.rogfk.no

Rådgiver Nils-Bjarne Yndesdal, tlf 51 92 19 10, e-post: nils-bjarne.yndesdal@skole.rogfk.no

 

Inntaksrekkefølge

  1. Søkere med ungdomsrett, jf. Opplæringslova § 3-1
  2. Søkere med voksenrett, jf. Opplæringslova § 4A-3 som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Alle voksne søkere må først registrere søknad på www.vigo.no under voksenopplæring. Når saksbehandlingen er ferdig vil de få melding om de har voksenrett (voksenrett gjelder fra og med det året en fyller 25 år)
  3. Søkere uten rett som ikke tidligere har fullført videregående opplæring kan bli tatt inn dersom det er plass i faggruppene

 

Inntakskrav

Søkeren skal ha en behandler i psykiatrien som støtter søknaden til Møllehagen skolesenter. Behandler skal ha et oppfølgingsansvar for søkeren. Behandler kan være knyttet til distriktspsykiatriske senter (DPS) eller kommunal helse- og psykiatritjeneste. Fastlege kan i unntakstilfeller regnes som behandler inntil videre, der særlige forhold begrunner dette.

For søkere som har et opplæringstilbud i videregående skole, skal det følge en uttale fra skolen der det blir redegjort for den tilretteleggingen eleven har fått. Har eleven fått en individuell opplæringsplan (IOP), skal denne følge søknaden.