Forsikring

Elever som går i videregående skoler i Rogaland er dekket av fylkets elevforsikring. Klikk lenken under for å lese hva forsikringen dekker.

Informasjon til elevene (PDF) - oversikt over hvilke forsikringer elevene har, med yrkesskadeforsikring, skademeldingsskjema og reiseforsikringsbevis