Ordensreglement

rogfk

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 § 3-7”.
 
Vedtatt i Fylkestinget 7. juni 2011. Gjelder fra 1. august 2011.

Ordensreglementet i sin helhet kan lastes ned her.