PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

ppt

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

PPT samarbeider med skolen når elever søker på spesielle vilkår, eller trenger spesiell hjelp. Elever og foresatte kan selv ta kontakt med PPT dersom de ønsker.

Mer informasjon finner du på  PP-tjenestens egne nettsider.