Informasjon om nytt kap.9A i opplæringslova

Kap.9A

Frå 1.august gjelder nye reglar om elevane sitt skolemiljø, og her finner du meir informasjon frå Fylkesmannen i Rogaland

Frå 1.august gjelder nye reglar om elevane sitt skolemiljø, og her finner du meir informasjon frå Fylkesmannen i Rogaland:

 https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

 https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/?id=108340

Del denne artikkelen på: