Om skolen

M?©llehagen-web-9

Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt opplæringssenter som tilbyr undervisning for og utredning av barn, unge og voksne som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner. Dette omfatter barnevern, psykiatri og somatikk (5 SMI-avdelinger).

Skolesenteret gir også undervisning for ungdom og voksne som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg opplæring i ordinære videregående skoler. Dette undervisningstiltaket omfatter studiespesialisering og fellesfag innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Inntak til denne undervisningen skjer etter søknad til Inntakskontoret i Rogaland fylkeskommune.

I tillegg gjennomføres undervisning i regi av Fagskolen Rogaland og SOTS i Møllehagen skolesenters skolelokaler.

Møllehagen skolesenteret disponerer ca. 60 årsverk.

Utviklingen av Møllehagen skolesenter fra oppstart i 1991 og fram til dagens virksomhet kan du lese mer om i dokumentet nedenfor.