Studiesenteret

Studiesenteret tilbyr både voksenopplæringskurs og fagskole innen helse- og oppvekstfagene. Vi har voksenopplæringstilbud på dag- og kveldstid. Fagskoletilbudene leveres som nettbasert med samlinger eller stedbasert.

For mer informasjon og oversikt over fagskoletilbudene, besøk  Fagskolen Rogalands nettsider
For mer informasjon om voksenopplæringstilbudet, besøk  SOTS sine nettsider

For spørsmål om voksenopplæring og fagskole, ta kontakt med Wenche Johannessen på tlf. 51921930 eller e-post wenche.johannessen@skole.rogfk.no eller med Jone på tlf. 51921904 eller e-post jone.johnsen@skole.rogfk.no 

Hovedbygg